©2018 Dandelion Africa Sverige

Annelie: Let it Flow - Hur allt började

För åtta år sedan åkte jag för första gången till Kenya för att volontärarbeta hos Dandelion Africa. Sedan dess har jag varit tillbaka till organisationen ett flertal gånger, organisationen har växt och utvecklats oerhört mycket under de gångna åren. I begynnelsen av organisationen hade vi två olika program, ett för kvinnor och ett för ungdomar. Båda berörde hälsa och social entreprenörskap på olika sätt. Vi insåg ganska snabbt att informationsbrist var ett enormt hinder för människor för att uppnå bästa möjliga hälsa och levnadsvillkor. För kvinnor och särskilt unga flickor som gick i skolan var brist på information om SRHR- frågor* enorm, bristen på sanitetsskydd och underkläder likaså.

 

När vi började undersöka den här problematiken blev konsekvenserna av detta tydliga för oss - varje år missar tusentals tonårstjejer tid i skolan, orsaken är brist på mensskydd och brist på information. Sammanlagt går flickor miste om två månaders skolgång per läsår! Dessutom ökar risken för tonårsgraviditet, bortgifte och FGM** betydligt då flickor inte får samma tillgång till utbildning som andra. Från ett individperspektiv blir konsekvenserna alltså förödande för ungdomarna. Från ett makroperspektiv blir konsekvenserna förödande för samhället då det här bidrar till att jämställdhetsarbetet blir allt svårare att genomföra; flickor inte får tillgång till likvärdig utbildning vilket i sin tur påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Bristen på sanitetsskydd gör det även svårt att uppnå en god intimhygien och därmed en god hälsa för flickor och kvinnor.

 

Vi bestämde oss för att initiera projektet 'Let it Flow' för att värna om skolungdomars skolgång genom att distribuera bindor, underkläder samt sprida information om grundläggande sexualhälsa. Projektet har även till syfte att stärka tjejers självförtroende och skapa utbildning på lika villkor - oavsett kön.

 

Sedan projektet initierades har Dandelion Africa besökt skolor, utbildat och delat ut sanitetsskydd. Sammanlagt har vi hittills arbetat med 2 500 skolungdomar. För att göra projektet långsiktigt hållbart har vi nu startat systerprojektet Make the Flow! I det här projektet vill vi tillverka biologiskt nedbrytbara sanitetsskydd. Syftet är att arbeta community based*** tillsammans med våra medlemsgrupper i Kenya och skapa arbetsmöjligheter till framförallt kvinnor i marginaliserade områden. Förhoppningen för framtiden är att ingen ska behöva missa tid i skolan och livsavgörande information. Tillsammans förändrar vi!

 

/Annelie Danielsson,
Styrelseledamot Dandelion Africa, Sverige


* SRHR (Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter)
** FGM (Female genital mutilation; kvinnlig könsstympning)
*** Community based (samhällsförankrad; något som utformas tillsammans med lokalsamhälle på ett jämbördigt sätt) 

 

Please reload

Senaste inläggen

Please reload

Arkiv

Please reload

Taggar

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now